Hledání prince

Napsal user, dne 18.03.2014, 13:24, kategorie Eventy

EVENT Hledání prince

Zdravím lide Giranský,
Váš král Giranského hradu potřebuje vaši pomoc a všechny Vás vyzývá : Zanechte farmeni/PvP a pojďte přiložit ruku k dílu! Jeho dcera Katarina,se má provdat za prince,který ale utekl někde do Giranského města. Strážci města si neví rady,jak ho dopadnout. Buďte opatrní a zároveň velice rychlí. Král nabízi odměnu tomu,kdo prince dopadne.Jediné co na prince platí je, uplácení zlatými adeny,aby šel s Vámi. Pokud uplatu sebere a zmizi,je potřeba to nevzdávat a hledat znova a pokusit se opět ho uplatit.

PRAVIDLA EVENTU:
Obecně
1/ V průběhu všech eventů (vyjma PvP eventů) jsou zabíjení hráčů a útoky na GM postavu zakázány (není-li to výslovně povoleno). Porušení tohoto pravidla bude trestáno podle závažnosti prohřešku.

2/ Uvedená pravidla může GM kdykoliv změnit, přitom však musí dbát na to, aby taková změna nezvýhodnila žádnou z postav, které se eventu účastní.

Hledání prince
-GM má 10 daných míst kde se bude schovávat.
-první hráč,který nalezne a vyhodí před GM   1 ADENU,kterou GM zvedne dostáva bod
-GM po zvednutí adeny od hráče zmizí a přemístí se na další místo
-Hráč může použít jakékoliv prostředky k hledání GM,které nejsou v rozporu s pravidly na serveru/eventu
-Při doběhu a vyhození adeny více hráčů ve stejný čas,se připisují body všem.
-Hráč,který bude kazit event nebo hru ostatním hráčům,bude potrestán.

 


Vítejte na stránkách serveru Lineage II DKTech

Vyhledávání

 

Odkazy